Lovgrundlag for brug af hjemmeavlet udsæd på egen bedrift

Brug af hjemmeavlet såsæd

Det er udelukkende tilladt at bruge hjemmeavlet såsæd fra egen bedrift jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/94 artikel 14 stk. 1.

 

Hybridsorter

Sorter af hybrider må ikke anvendes som hjemmeavlet såsæd jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/94 artikel 14 stk. 1.

 

Oplysnings- og betalingspligt

Ved brug af hjemmeavlet udsæd eller læggemateriale, skal brugeren meddele sortsejeren de relevante oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensafgiften Jf. BEK af 22/07/96 § 1 - 2.

Af kommissionens forordning (EF) nr. 1768/95 artikel 8 stk. 2 a)-f) fremgår det hvilke oplysninger der findes relevant, herunder om der er benyttet hjemmeavlet såsæd eller ej, navn, adresse m.v. 

Hvis ikke oplysningspligten overholdes, kan dette straffes Jf. BEK af 22/07/96 § 3 stk. 1.

Bedrifter med et samlet landbrugsareal under 17,6 ha. er undtaget fra oplysnings- og betalingspligten for korn-, olie- og bælgafgrøder Jf. BEK af 22/07/96 § 4 stk. 2.

Bedrifter, der dyrker et areal på mindre end 5,3 ha. med kartofler, er undtaget oplysnings- og betalingspligten for kartofler Jf. BEK af 22/07/96 § 4 stk. 3.