Danske Sortsejere

Korn Indberetning

Klik på billedet for at foretage deres indberetning af korn.

Kartoffel Indberetning

Klik på billedet for at foretage deres indberetning af kartofler.

Indberetning for landmænd

Såfremt du ikke længere selv dyrker jorden, er du mere end velkommen til at kontakte os på info@sortsejere.dk eller via telefon på 5237 2703 og oplyse hvem der har overtaget dyrkningen.

 

Endvidere gøres opmærksom på at bedrifter på under 17,6 ha. er fritaget for licenspligt for hjemmeavlet udsæd.

 

For kartoffelavlere gælder det, at avlere der dyrker under 5,3 ha kartofler er fritaget for licenspligten på læggematerialet.

 

Der er indberetningspligt. Læs mere ved at klikke her.