Danske Sortsejere

Indberetning for landmænd

Klik her hvis du udelukkende har anvendt certificeret såsæd eller du ikke har sået noget.

Klik her hvis du har anvendt hjemmeavlet udsæd.

 

Såfremt du ikke længere selv dyrker jorden, er du mere end velkommen til at kontakte os på info@sortsejere.dk eller via telefon på 5237 2703 og oplyse hvem der har overtaget dyrkningen.

Endvidere gøres opmærksom på at bedrifter på under 17,6 ha. er fritaget for licenspligt for hjemmeavlet udsæd.

For kartoffelavlere gælder det, at avlere der dyrker under 5,3 ha kartofler er fritaget for licenspligten på læggematerialet.

Der er indberetningspligt. Læs mere ved at klikke her.