Lovgrundlag for salg af certificeret såsæd

Formering og salg af nyhedsbeskyttede sorter

Nyhedsbeskyttede sorter må kun med sortsejerens tilladelse og betaling af en passende licensafgift, som denne har fastsat, anvendes til erhvervsmæssig formering og salg jf. LBK nr 10 af 04/01/2017 § 16 stk. 1.

Virksomheder der formere eller sælger nyhedsbeskyttede sorter skal give sortsejerene de informationer der er nødvendige for at beregne og opkræve licensafgiften jf. LBK nr 10 af 04/01/2017 § 16 stk. 3.