Danske Sortsejere

Sammenslutningen af Danske Sortsejere blev stiftet den 17. februar 1963, med det formål at virke for, at loven om beskyttelse af forædlerrettigheder efterkommes. Sammenslutningen repræsenterer over 20 danske og udenlandske forædleres interesser i Danmark.

Sammenslutningen er medlem af de to internationale organisationer ESA (the European Seed Association) og ISF (the International Seed Federation).

Sammenslutningen står for afgiftsopkrævningen af både certificeret og hjemmeavlet udsæd. Disse afgifter fordeles ud til de enkelte forædlingsvirkomheder og er således med at finansiere udviklingen af nye og forbedrede plantesorter.