Indberetning Kartofler

På nedenstående formular bedes du angive afgrøder og arealer hvor der er anvendt eget opformeret læggemateriale. 
Når skemaet er udfyldt trykkes på knappen send. Herefter vil du modtage en faktura pr. e-mail.

For kartoffelavlere gælder det, at avlere der dyrker under 5,3 ha kartofler er fritaget for licenspligten på læggematerialet.
 

HUSK: Det er udelukkende arealer, hvor der er anvendt egen opformering som angives i nedenstående skema. 
Arealer lagt med plantepas, eller med plantekontrol angives i rubrikken nederst.

Henter data ...
Marknr. (kode) * Sortstype Sortsnavn Hektar Kr. pr. ha. Kr.
Total: {{totalSum() | currency:''}}
+ 25% moms: {{totalSum()*0.25 | currency:''}}
I alt DKK: {{totalSum()*1.25 | currency:''}}
Ugyldigt CVR-nr. (mindst 6 og max 8 cifre)
Ugyldigt tlf.nr. (mindst 8 cifre)
Ugyldig email

 

Såfremt De ikke modtager en mail fra os indenfor 1 døgn, beder vi Dem kontakte os på fsskartofler@sortsejere.dk.