Indkøbt eller eget opformeret såsæd af korn

CERTIFICERET UDSÆD ELLER INTET SÅET

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT FORETAGE REGISTRERING

HJEMMEAVLET UDSÆD

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT FORETAGE REGISTRERING