Certificeret udsæd eller intet sået

På denne side er det muligt at indberette, at der kun er anvendt certificeret udsæd, eller hvis du ikke har fået sået noget. 
Såfremt der er anvendt eget opformeret udsæd, bedes dette registreres på siden hjemmeavlet udsæd.
Når informationerne nedenfor er udfyldt, klik venligst på indsend.

Danske Sortsejere takker for din indberetning.